Odkaz na články

Zhruba 340 obcí a jejich podřízených organizací, často škol a školek, pravděpodobně dostane v nejbližší době dopis od nového věřitele nárokujícího si pohledávky v celkové hodnotě 80 milionů korun. V jednotlivých případech se může jednat o stotisícové částky, což pro subjekty hospodařící s rozpočtem ve výši jednotek milionů může znamenat bolestivý...

Alternativní dodavatel energií, Europe Easy Energy (3-E), který je součástí energetické skupiny Bohemia Energy, koupil v červenci společnost Amper Market. Šéf Bohemia Energy Jiří Písařík nakupuje energetické společnosti poměrně často, ale s Amper Marketem si přivedl do skupiny i jeho šéfa, výrazného a kontroverzního Jana Palaščáka. Co od tohoto...

"Žalobkyně jako obchodník a žalovaná jako zákazník - zastoupená podle plné moci ve smyslu § 441 odst. 1, odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. (dále jen "o.z."), tedy práva a povinnosti ze smlouvy vznikly přímo žalované - uzavřely smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ve smyslu § 50 odst. 2, § 72 odst. 2 z.č. 458/2000 Sb. Soud uzavřel,...

Konečné stanovisko i přes odvolání a požadavku na rozklad původního stanoviska ERÚ ze strany společnosti Amper Market a.s. je následující: Oficiální potvrzení ze strany Energetického regulačního úřadu zní: NEEXISTENCE smluvních vztahů s výše uvedenou společností. Společnost Amper Market a.s. tedy neměla právo registrovat odběrná místa v roce 2015,...

Společnost Amper Market, a.s. začala v prosinci 2015 bombardovat stovky obcí a jejich příspěvkových organizací vyhrůžkami, že je jako dodavatel odpojí od elektrické energie, pokud se k nim do osmi dnů nepřehlásí, neboť jim neplatí spol. EPK Trade s.r.o. Postižené obce ovšem platily v roce 2015 (včetně prosince) formou záloh předem elektrickou...

Podnikatel Jan Palaščák, majitel známého dodavatele energií Amper Market, je největším sponzorem Pirátské strany. Věnoval jí v období před sněmovními volbami celkem 435 tisíc Kč, což představuje více než deset procent zisku Amper Marketu za rok 2016. Ten činil při tržbách přes tři miliardy pouhých 3,6 milionu Kč.