ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY (pravomocné soudní rozhodnutí - smlouva a plná moc platná) na vyžádání poskytneme v případě zájmu o tento dokument

11.03.2019

"Žalobkyně jako obchodník a žalovaná jako zákazník - zastoupená podle plné moci ve smyslu § 441 odst. 1, odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. (dále jen "o.z."), tedy práva a povinnosti ze smlouvy vznikly přímo žalované - uzavřely smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ve smyslu § 50 odst. 2, § 72 odst. 2 z.č. 458/2000 Sb. Soud uzavřel, že z plné moci vyplývalo oprávnění zástupce zastupovat žalovanou při uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu ohledně odběrných míst žalované; oprávnění sjednat novou smlouvu o dodávce nebylo plnou mocí vázáno na "převod odměrného místa". Protože žalovaná nesplnila svoje povinnosti podle uvedených smluv (nezaplatila vyúčtovanou cenu za dodávku), vzniklo žalobkyni právo na deklaraci této povinnosti rozhodnutím soudu."