Českomoravská komoditní burza Kladno se domohla práva na ochranu před nekalou soutěží

04.04.2019

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) se po čtyřech letech domohla práva na ochranu před nekalou soutěží ze strany společnosti Amper Market. 

Pravomocný rozsudek ve věci ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání vynesl Vrchní soud v Praze 26. září 2018 a na konci roku byl doručen text rozsudku spolu s písemným odůvodněním. Soud v něm Amper Marketu uložil "zdržet se rozšiřování nepravdivých údajů o neposkytnutí informací o podmínkách obchodování na ČMKBK ze strany ČMKBK a označování ČMKBK jako netransparentní či porušující zákon".

Současně soud uložil společnosti Amper Market povinnost omluvit se Českomoravské komoditní burze Kladno za výroky svého někdejšího generálního ředitele Jana Palaščáka v televizní reportáži, odvysílané v lednu 2015, a za výroky, pronesené pro tiskovou zprávu projektu Rekonstrukce státu (únor 2015). Omluva má být také uveřejněna na webových stránkách společnosti Amper Market www.ampermarket.cz (omluva zde bude dostupná do 22. 1. 2019). Vrchní soud vyjma finanční kompenzace uznal všechny body žaloby, a to včetně náhrady nákladů soudního řízení a odvolacího soudního řízení, a jeho verdikt je konečný.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. ČMKB je první energetickou burzou v České republice, obchodování s energiemi organizuje v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002.